Hvad er et basissæt?

Et basissæt er en skabelon, som kan tilknyttes én eller flere kunder. Basissættet skal indeholde oplysninger om objektsæt (gulv, inventar, væg, loft, vindue og tillægstider) og basismodeller (skabeloner for typiske lokaler), for at man kan få et beregningsgrundlag, som kan bruges til den enkelte kunde. En kunde skal altid tilknyttes et basissæt, hvis man ønsker beregningstal og oplysninger om kalender- og periodedefinition for den pågældende kunde. Man opretter eller vælger et basissæt, der overordnet passer til kunden. Når man senere har oprettet kunden og skal til at registrere dennes lokaler, har man med basissættet en skabelon, som giver mulighed for … Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke synkronisere?

Hvis du får følgende fejlbesked, når du forsøger at synkronisere IDEX med en FTP-server, så kan det skyldes en af følgende tre ting. 1. Sørg for, at du er forbundet til internettet. Tjek indstillingerne på din enhed og sørg for, at wi-fi eller mobildata (3G/4G/LTE) er aktiveret. Åbn derefter internet-browseren for at tjekke, om du kan loade en hjemmeside. Hvis det ikke er muligt, har du problemer med din internetforbindelse. Det er derfor nødvendigt, at du får etableret forbindelse til nettet, før du kan synkronisere. 2. Tjek, om du har indtastet alle FTP-oplysninger korrekt, især kendeordet (password). Vær sikker på, … Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke se de symboler, jeg har sat på min tegning?

Hvis du ikke kan se de symboler, du har sat på din tegning, kan det skyldes, at det lag, symbolet er placeret på, er blevet slået fra. Detaljeret guide Klik på knappen “Definér og vælg skravering” i værktøjslinken. (1) Klik på knappen “Lag synlighed til og fra” på fanen “Symboler” til højre på skærmen. (2) Et vindue vil nu komme frem, der hedder “Vis lag”. Her kan du se, om alle lag er hakket af. Hvis ikke skal du markere laget/lagene og klikke på det grønne flueben. (3) For mere information om symboler, se videoen om skravering og symboler i vores online-undervisning → … Læs mere

Hvordan tilføjer jeg symboler på en tegning?

Klik på det lokale på tegningen, som du ønsker at tilføje et symbol Klik på knappen “Definér og vælg skravering” Klik på fanen “Symboler” i vinduet og derefter på knappen “Tildel valgt symbol til et lokale” Vælg, hvor på lokalet, symbolet skal placeres, og dernæst hvilket symbol, der skal tilføjes lokalet. Klik derefter på lokalet, og symbolet vil nu blive tilføjet. Detaljeret guide Hvis du vil sætte et symbol ind på din tegning, som eksempelvis skal indikere, at et gangareal skal maskinvaskes, kan du gøre det på følgende måde: Sørg for, at du befinder dig i tegningstilstand. (1) Vælg derefter … Læs mere

Hvordan oprette man et udsnit?

Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit” og derefter på “Nyt udskriftsudsnit”. Tilpas navn, farve, målestoksforhold, layout og eventuelt ekstra information og klik “OK”. Detaljeret guide Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit” i menulinjen. Klik derefter på knappen “Nyt udsnit” til højre på skærmen. (1) I vinduet “Udskriftsudsnit” kan du ændre “Navn” (2) og “Farve” (3) på dit udsnit. Du kan også vælge, hvilket “Målestoksforhold”, udskriftudsnittet skal have. (4) Under afsnittet “Præsentation” kan du vælge layout for udsnittet, eksempelvis retning og rammer. (5) Under “Placering” kan du vælge, hvor informationerne om udsnittet skal placeres (6), mens du under “Ekstra info” kan at … Læs mere

Hvordan udskriver man et udsnit i PDF-format?

Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit”, og vælg på det udsnit, du ønsker at udskrive som en PDF. Klik på “Opret PDF af tegninger” og vælg filnavn-format og placering. Klik derefter på “Skriv PDF”. Detaljeret guide Under fanen “Tegning” skal du trykke på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit”. (1) Et vindue åbnes i højre side af skærmen, hvor du kan se en liste over eksisterende udsnit på tegningen. Hvis du vil vide, hvordan du oprette udsnit, så klik her. Tilpas udsnittet på tegning, så du får alle de tegningsdele med, som du ønsker at udskrive på PDF. (2) Klik … Læs mere

Hvordan tegner jeg en buet væg?

Markér det lokale i lokalelisten, som du ønsker at tegne Tegn punkterne til de vægge af lokalet, der ikke skal være buede. Sæt et punkt der, hvor buen skal starte. Sæt derefter et punkt midt på den væg, der skal bues. Hold “Ctrl”-tasten nede og markér det sted på tegningen, hvor buen skal ende, med et punkt. Detaljeret guide Markér det lokale, du vil tegne. (1) Højreklik på tegningen og klik på “Tegn vægge”. (2) Tegn de vægge af lokalet, som ikke skal være buede. Sæt et punkt der, hvor den buede væg skal starte. (3) Sæt derefter et punkt midt … Læs mere

Hvordan opretter jeg en kundedatabase med en ny kunde, og hvordan tilknytter jeg et basissæt?

Opret en ny kundedatabase og åben den. Importér basissættet til den nye kundedatabase. Opret en ny kunde i den nye kundedatabase. Forbind basissættet til databasen og vælg periodedefinition. Detaljeret guide Gå ind på fanen “Egenskaber”. Klik på “Filer” – “Skift/Ny Kundedatabase” i menu-linjen for at oprette en ny kundedatabase. (1) Vælg den placering, hvor du vil oprette den nye kundedatabase (2) og klik på “Opret”. (3) Navngiv den nye database og klik “OK”. (4) Klik derefter på “Åbn”. (5) Klik nu på “Filer” – “Import” i menu-linjen for at importere en basissæt til kundedatabasen. (6) Klik på “…”-knappen ud for “Importfil” i “Status”-vinduet (7) og find … Læs mere

Hvad angiver programkoden?

Det første ciffer i programkoden viser antallet af rengøringsdage pr. uge. Alle opgaver med daglig frekvens (d) udføres hver rengøringsdag (for eksempel 5 gange om ugen med programkode “5XX” og 3 gange om ugen med programkode “3XX”). Det andet ciffer i programkoden viser antallet af dage ugentligt, hvor gulvet gøres grundigt rent (typisk enten gulvvask, vådmoppe eller støvsugning). Alle opgaver med frekvenskoden ugentlig grundig (ug) udføres X antal dage pr. uge, afhængigt af det andet ciffer i programkoden. For eksempel 5 dage om ugen med programkode “55X” og 2 dage om ugen med “52X”. Forskellen imellem det første ciffer og … Læs mere

5. Hvordan slettet jeg den midlertidige etage igen?

Gå til fanen “Egenskaber” og markér den midlertidige etage, som du vil slette Slet etagen Detaljeret guide Når du er færdig med at tildele alle lokalepolygonerne til lokalerne på den originale etage, skal du slette den midlertidige etage under fanen “Egenskaber”. (1) Markér den midlertidige etage i “Hoveddate”-træet. (2) Tryk “delete” på tastaturet eller højreklik og klik på “Slet”. Hvis du vil se hele guiden til, hvordan du importerer en DXF-fil og kopierer polylinjer → klik her (på engelsk) Du kan også se videoen om DXF-filer i vores online-undervisning → her