Hvordan tilføjer man en etagetekst på en tegning?

Markér etagen i “Hoveddata”-træet Højreklik på tegningen og vælg “Tekster” → “Tekstlayout” og klik på “Dørnr., Navn”. Højreklik på teksten og vælger “Tekster” og klik på “Gruppér tekster” for at frigøre tekstdelene fra hinanden. Klik på den tekstdel, du ønsker at slette, og tryk “Delete” på tastaturet. Højreklikke på den resterende tekst og vælg “Tekster” og klik på “Tekst størrelse” for at ændre størrelsen på teksten. Marker den etage i “Hoveddata”-træet til venstre på skærmen, som du ønsker at tilføje en tekst. (1) Højreklik derefter på tegningen og vælg “Tekster” (2) → “Tekstlayout” (3) og klik på “Dørnr., Navn” (4). Tegningen vil nu bliver … Læs mere

Hvordan tilføjer man en kommentar på en tegning?

Markér det lokale eller den bygning, du ønsker at tilføje en tekst. Vælg fanen “Kommentar”. Skriv din kommentar i feltet “Kommentar” og klik “Ok”. Højreklik på teksten på det valgte lokale og vælg “Tekster” → “Gruppér tekster” for at frigøre din kommentar fra resten af teksten på lokalet. Flyt kommentaren derhen, du vil have den til at stå. Detaljeret guide HVis du ønsker at tilføje en kommentar til et lokale eller en bygning på din tegning, er det muligt under fanen “Kommentar” under “hoveddata”-træet. Når du tilføjer en tekst i feltet “Kommentar”, vil den almindeligvis også kunne ses under kolonnen “Kommentar”, … Læs mere

Hvordan ser jeg data om et lokale, mens jeg er i tegningstilstand?

Træk den lodrette skillelinje mellem “Hoveddata”-træet og tegningen mod højre. Detaljeret guide Hvis du gerne vil kunne se data og egenskaber for et valgt lokale eller en valgt etage/bygning, når du er i tegningstilstand, kan du trække i “Hoveddata”-oversigtstræet til venstre på skærmen. Derved bliver den del af skærmen, hvor “Hoveddata”-træet forekommer, større, og det bliver muligt at se data og egenskaber i venstre side af skærmen. Klik og hold venstre museknap nede på den lodrette skillelinje mellem “Hoveddata”-oversigtstræet og tegningen. (1) Træk derefter skillelinjen mod højre indtil nu kan se vinduet med data-fanerne tilhørende lokalet/etagen/bygningen, som du har markeret … Læs mere

Hvordan skraverer jeg lokaler på tegningen?

Klik på knappen “Definér og vælg skravering” Vælg skraveringstype og klik på knappen med penslen Klik på det lokale på tegningen, som du ønsker at skravere Klik på knappen med penslen igen for at deaktivere skraveringstilstanden. Detaljeret guide Når du har tegnet lokalerne, kan du skravere dem, så det er nemmere at få et overblik over bygningen og dens etager rent visuelt. Skraveringerne kan også udskrives ved hjælp at udsnitsfunktionen. Klik på knappen “Definér og vælg skravering” i værktøjslinjen. (1) Under fanen “Skravering” skal du vælge hvilken skraveringstype, du ønsker at vise på tegningen. (2) Hvis du eksempelvis ønsker at … Læs mere

Hvordan trækker man et areal fra et tegnet lokale?

Markér det lokale, du ønsker at trække et areal fra. Klik på knappen “Fratræk areal” i værktøjslinjen og tegn det areal, du vil trække fra. Når du har tegnet et lokale, kan det nogle gange været nødvendigt at fratrække et areal. Det kan for eksempel være tilfældet, når man tegner trappeopgange, hvor der er hul i midten, eller når man tegner store halls, hvor piller/stolper udgør en væsentlig del af det totale lokalareal. Det kan også være nødvendigt, hvis der ligger et lokale inde i et andet lokale, eksempelvis ved parallelle gange, som er forbundet, hvor der i midten er … Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke se de symboler, jeg har sat på min tegning?

Hvis du ikke kan se de symboler, du har sat på din tegning, kan det skyldes, at det lag, symbolet er placeret på, er blevet slået fra. Detaljeret guide Klik på knappen “Definér og vælg skravering” i værktøjslinken. (1) Klik på knappen “Lag synlighed til og fra” på fanen “Symboler” til højre på skærmen. (2) Et vindue vil nu komme frem, der hedder “Vis lag”. Her kan du se, om alle lag er hakket af. Hvis ikke skal du markere laget/lagene og klikke på det grønne flueben. (3) For mere information om symboler, se videoen om skravering og symboler i vores online-undervisning → … Læs mere

Hvordan tilføjer jeg symboler på en tegning?

Klik på det lokale på tegningen, som du ønsker at tilføje et symbol Klik på knappen “Definér og vælg skravering” Klik på fanen “Symboler” i vinduet og derefter på knappen “Tildel valgt symbol til et lokale” Vælg, hvor på lokalet, symbolet skal placeres, og dernæst hvilket symbol, der skal tilføjes lokalet. Klik derefter på lokalet, og symbolet vil nu blive tilføjet. Detaljeret guide Hvis du vil sætte et symbol ind på din tegning, som eksempelvis skal indikere, at et gangareal skal maskinvaskes, kan du gøre det på følgende måde: Sørg for, at du befinder dig i tegningstilstand. (1) Vælg derefter … Læs mere

Hvordan oprette man et udsnit?

Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit” og derefter på “Nyt udskriftsudsnit”. Tilpas navn, farve, målestoksforhold, layout og eventuelt ekstra information og klik “OK”. Detaljeret guide Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit” i menulinjen. Klik derefter på knappen “Nyt udsnit” til højre på skærmen. (1) I vinduet “Udskriftsudsnit” kan du ændre “Navn” (2) og “Farve” (3) på dit udsnit. Du kan også vælge, hvilket “Målestoksforhold”, udskriftudsnittet skal have. (4) Under afsnittet “Præsentation” kan du vælge layout for udsnittet, eksempelvis retning og rammer. (5) Under “Placering” kan du vælge, hvor informationerne om udsnittet skal placeres (6), mens du under “Ekstra info” kan at … Læs mere

Hvordan udskriver man et udsnit i PDF-format?

Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit”, og vælg på det udsnit, du ønsker at udskrive som en PDF. Klik på “Opret PDF af tegninger” og vælg filnavn-format og placering. Klik derefter på “Skriv PDF”. Detaljeret guide Under fanen “Tegning” skal du trykke på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit”. (1) Et vindue åbnes i højre side af skærmen, hvor du kan se en liste over eksisterende udsnit på tegningen. Hvis du vil vide, hvordan du oprette udsnit, så klik her. Tilpas udsnittet på tegning, så du får alle de tegningsdele med, som du ønsker at udskrive på PDF. (2) Klik … Læs mere

Hvordan tegner jeg en buet væg?

Markér det lokale i lokalelisten, som du ønsker at tegne Tegn punkterne til de vægge af lokalet, der ikke skal være buede. Sæt et punkt der, hvor buen skal starte. Sæt derefter et punkt midt på den væg, der skal bues. Hold “Ctrl”-tasten nede og markér det sted på tegningen, hvor buen skal ende, med et punkt. Detaljeret guide Markér det lokale, du vil tegne. (1) Højreklik på tegningen og klik på “Tegn vægge”. (2) Tegn de vægge af lokalet, som ikke skal være buede. Sæt et punkt der, hvor den buede væg skal starte. (3) Sæt derefter et punkt midt … Læs mere