KvalitetskontrolModulet

Er kvaliteten i orden?dataknowhow-insta800-kvalitetskontrol

KvalitetskontrolModulet er baseret på den nordiske INSTA 800-standard til at vurdere udført rengøringsarbejde.

Med KvalitetskontrolModulet bestemmer du hvilke områder, der skal kontrolleres, hvorefter RengøringsSystemet beregner en passende stikprøvestørrelse og udtager tilfældige lokaler fra området til din inspektion.

Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastningsskema til hvert lokale eller overføres elektronisk til RengøringsSystemets kvalitetskontrol-app (IDEX) til Android- og IOS-baserede smartphones og tablets.

Du bestemmer selv, om du vil besigtige lokalerne efter principperne i INSTA 800, eller om du hellere vil definere dine egne kontrolpunkter for lokalerne. Du kan selvfølgelig også vælge at gøre begge dele.

Efter besigtigelse og indtastning af resultaterne beregner RengøringsSystemet, om lokalerne lever op til de forventede kvalitetskrav, og du kan udskrive en rapport med både samlet resultat for hele inspektionen og med delresultater for hvert inspicerede lokale.

Med KvalitetskontrolMudulet opnår du en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver.

FUNKTIONER

STIKPRØVEPLANER Oprettelse af stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte kvalitetsniveauer og AQL’er i hvert lokale, der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve.

INSPEKTIONER Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler, der skal kontrolleres. Overførelse af udvalgte lokaler til Android- og IOS-baserede smartphones og tablets. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales kvalitet. Vurdering af, om den samlede kvalitet inden for en stikprøve lever op til de aftalte krav.

RAPPORTER Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering.