Infektions- og HygiejneKontrol

Fokus på infektionshygiejne

Som tillæg til KvalitetskontrolModulet kan du anskaffe dig Infektions- og HygiejnekontrolModulet.dataknowhow-hygiejne-infektion-inspektion

Dette modul er baseret på den danske standard, DS2451-10, til styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren.

Alle standardens lokaletyper med risikofaktorer og risikograder for hvert kritisk risikopunkt er indlejret i dette modul, så du kun skal koncentrere dig om at foretage selve inspektionen af lokalerne.

Modulet fortæller dig, hvilke risikopunkter du skal kontrollere, og om alle risikopunkter overholder de anbefalede risikograder efter en inspektion.

Således kan du sikre dig, at rengøringen lever op til de strenge krav, som sundhedssektoren stiller for at minimere risikoen for spredning af sygdomsfremkaldende bakterier i disse miljøer.

Sammen med inspektion af risikopunkterne kan du naturligvis foretage inspektion af den generelle rengøringskvalitet efter principperne i INSTA 800 eller ud fra dine egne kontrolpunkter.

Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastningsskema til hvert lokale eller overføres elektronisk til RengøringsSystemts kvalitetskontrol-app IDEX, til Android- og IOS-baserede smartphones og tablets.

Med Infektions- og HygiejnekontrolModulet opnår du en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver.

FUNKTIONER

STIKPRØVEPLANER Oprettelse af stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte hygiejneniveauer i hvert lokale, der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve.

INSPEKTIONER Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler, der skal kontrolleres. Overførsel af udvalgte lokaler til Android- og IOS-baserede smartphones og tablets. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales hygiejneniveau. Vurdering af hvorvidt det samlede infektionshygiejneniveau og den samlede infektionshygiejne indenfor en stikprøve lever op til de aftalte krav.

RAPPORTER Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering.

Læs om næste modul → PriskalkulationsModulet