PriskalkulationsModulet

Hurtig og enkel prisudregning

Med PriskalkulationsModulet kan du lave en økonomiberegning, som er baseret på aktuelle lønsatser, sociale bidrag, dækningsbidrag og lignende for hver af dine kunder.

Priskalkulationen tager udgangspunkt i dine beregnede rengøringstider for hver af dine kunder. Hver gang du ændrer et lokale, en rengøringsfrekvens eller andre registreringer, der påvirker den samlede rengøringstid, kan du se den nye prisberegning med det samme.

Det giver overblik over både dine indtægter og dine udgifter for hver beregnet rengøringsopgave.

Priskalkulationen fungerer ligesom et almindeligt regneark, som du selv kan tilpasse efter behov. Du kan endda oprette forskellige regneark, som du kan bruge til forskellige beregninger på hver af dine kunder.

Med PriskalkulationsModulet sikrer du dig, at du altid får beregnet dine rengøringstilbud korrekt, og derved sikrer, at du altid tjener penge på de opgaver, du udfører. Du indtaster og regulerer selv lønsatser med mere, så beregningerne passer præcist til din virksomhed.

FUNKTIONER

PRISKALKULATION Beregning af samlede omkostninger, baseret på tidsberegningerne og registrerede enhedsomkostninger fra registreringsdelen.

SATSER Opret dine egne tabeller med løn- og procentsatser, samt omkostninger for andre arbejdsopgaver.

dataknowhow_priskalkulationsmodul_2

Læs om næste modul → RapportGenerator