Hvordan trækker man et areal fra et tegnet lokale?

  1. Markér det lokale, du ønsker at trække et areal fra.
  2. Klik på knappen “Fratræk areal” i værktøjslinjen og tegn det areal, du vil trække fra.

Når du har tegnet et lokale, kan det nogle gange været nødvendigt at fratrække et areal. Det kan for eksempel være tilfældet, når man tegner trappeopgange, hvor der er hul i midten, eller når man tegner store halls, hvor piller/stolper udgør en væsentlig del af det totale lokalareal. Det kan også være nødvendigt, hvis der ligger et lokale inde i et andet lokale, eksempelvis ved parallelle gange, som er forbundet, hvor der i midten er toiletter eller lignende.

Disse “minusareal” tegnes på samme måde som “plusarealer”, altså på samme måde som man tegner et almindeligt lokale.


Detaljeret guide

Markér det lokale, du vil trække et areal fra. (1)

Klik på ikonet “Fratræk areal” i værktøjslinjen. (2)

Tegnet rundt om de dele af baggrundstegningen, som du ønsker at trække fra tegningen. I eksemplet er der tale om skabe og et lille depot, som skal fratrækkes det store kontorareal. (3)

Hvis du slå baggrundstegningen fra (4), ses det tydeligt, at der er skåret et areal ud af det tegnede lokale. (5)

Hvis du ønsker at ændre på det fratrukne areal, kan du blot trække i hjørnerne eller siden, præcis som du kan, når du har tegnet et lokale. (6)


For mere information, se videoen om at tegne lokaler i vores online-undervisning → her