Hvordan ændrer jeg på den automatiske tildeling af ID og dørnumre?

  1. Klik på “Brugerindstillinger”.
  2. Klik på punktet “Automatik” under “Indstillinger”.
  3. Justér intervallerne i felterne “Automatisk ID” og “Automatisk dørnummer” .
  4. Klik på “Gem”.

Detaljeret guide

Når du eksempelvis opretter et lokale (1), opretter systemet automatisk et nyt med dertilhørende ID og dørnummer (2). Hvis du ikke ønsker at oprette mere end ét enkelt lokale, kan du trykker på “ESC” på tastasturet eller klikke på “Annuller” i højre side af skærmen. Det samme gælder for oprettelse af kunder, bygninger og etager.

Henholdsvis ID og dørnummer øges med speficikke interval, når et nyt lokale oprettes. Disse intervaller kan du ændre, hvis du ønsker, at numrene skal stige med eksempelvis, 5 eller 10 i stedet. Hvis du ønsker, at ID’et og dørnummeret skal stige med forskellige intervaller, kan du også indtaste dette.

Klik på “Brugerindstillinger”. (3)

Klik på punkter “Automatik” (4) under “Indstillinger” i vinduet “Brugertilpassede indstillinger”.

I felterne “Automatisk ID” og “Automatisk dørnummer” kan du ændre intervallerne, som dørnummeret og ID’et skal stige med. (5)

Det er muligt at justere intervallerne, så dørnummer og ID stiger med samme interval eller så de stiger med forskellige intervaller.

Når du har justeret intervallerne, skal du klikke på “Gem”. (6)

Når du derefter tilføjer et nyt lokale (7), er ID og dørnummer på det nye lokale steget med det interval, du har indtastet i forrige step. (8)

Klik på “OK”, hvis du vil fuldende oprettelsen af det gældende rum (9), ellers klik annullér og det foreslåede lokale forsvinder.