Hvordan reparerer jeg en kundedatabase, hvis Rengøringssystemet ikke vil starte?

Afslut Rengøringssystemet. Start programmet “Database Reparationsværktøj”. Vælg den kundedatabase, du vil reparere. Start reparationen. Luk reparationsværktøjet og start Rengøringssystemet igen. Det kan være nødvendigt at foretage en kundedatabasereparation, hvis der opstår uregelmæssigheder, når du arbejder i Rengøringssystemet. eller hvis du ikke kan starte Rengøringssystemet. Det kan eksempelvis være nødvendigt efter, at du har foretaget en opdatering af systemet eller hvis systemet ikke er blevet afsluttet korrekt. Man kan foretage denne databasereparation inde i Rengøringssystemet (se denne video i Online-undervisningen), men hvis du ikke kan starte Rengøringssystemet, kan du også foretage reparationen således: OBS! Rengøringssystemet må IKKE køre, når du foretager … Læs mere

Hvordan ændrer jeg på den automatiske tildeling af ID og dørnumre?

Klik på “Brugerindstillinger”. Klik på punktet “Automatik” under “Indstillinger”. Justér intervallerne i felterne “Automatisk ID” og “Automatisk dørnummer” . Klik på “Gem”. Detaljeret guide Når du eksempelvis opretter et lokale (1), opretter systemet automatisk et nyt med dertilhørende ID og dørnummer (2). Hvis du ikke ønsker at oprette mere end ét enkelt lokale, kan du trykker på “ESC” på tastasturet eller klikke på “Annuller” i højre side af skærmen. Det samme gælder for oprettelse af kunder, bygninger og etager. Henholdsvis ID og dørnummer øges med speficikke interval, når et nyt lokale oprettes. Disse intervaller kan du ændre, hvis du ønsker, … Læs mere

Hvordan sletter jeg en basismodel og dertilhørende informationer?

Gå til fanen “Egenskaber” og slet basismodellen under “Primær” ved hjælp af delete- eller backspace-tasten på dit keyboard. Gå derefter til “Serviceprofil” og slet de resterende informationer under “Serviceprofiltilknytninger”, “Kvalitetsprofil” og “Frekvensprofiltilknytninger”. Klik på “OK”. Detaljeret guide Hvis du i er kommet til at registere et lokale med en forkert basismodel (2) og gerne vil slette basismodellen og de tilhørende parameteroplysninger under fanerne “Parametre”, “Gulv” og “Serviceprofil” igen, kan du kun slette selve basismodellen i tegningstilstand. (1) Det er ikke muligt at slette programkoden (4) under fanen “Serviceprofil”. (3) Du er derfor nødt til at skifte til fanen “Egenskaber”. (5) Også … Læs mere

Hvad er en basismodel?

En basismodel er en lokaletype med tilhørende objekter. Ved at bruge basismodeller kan man lave et ensartet beregningsgrundlag. Hvert basissæt bør indeholde en liste af basismodeller, der dækker over et bredt udsnit af ensartede lokaler. I det basissæt, man vælger at knytte sin kunde til, vil der således ligge en liste eller være mulighed for at oprette en liste af basismodeller, som man kan bruge som skabelon for den pågældende kunde. Man kan oprette, tilføje eller ændre i sine basismodeller, så de kommer til at passe præcist til kunden. Hvis man kun ønsker at ændre detaljer omkring en basismodel, kan … Læs mere

Hvad er et basissæt?

Et basissæt er en skabelon, som kan tilknyttes én eller flere kunder. Basissættet skal indeholde oplysninger om objektsæt (gulv, inventar, væg, loft, vindue og tillægstider) og basismodeller (skabeloner for typiske lokaler), for at man kan få et beregningsgrundlag, som kan bruges til den enkelte kunde. En kunde skal altid tilknyttes et basissæt, hvis man ønsker beregningstal og oplysninger om kalender- og periodedefinition for den pågældende kunde. Man opretter eller vælger et basissæt, der overordnet passer til kunden. Når man senere har oprettet kunden og skal til at registrere dennes lokaler, har man med basissættet en skabelon, som giver mulighed for … Læs mere

Hvordan opretter jeg en kundedatabase med en ny kunde, og hvordan tilknytter jeg et basissæt?

Opret en ny kundedatabase og åben den. Importér basissættet til den nye kundedatabase. Opret en ny kunde i den nye kundedatabase. Forbind basissættet til databasen og vælg periodedefinition. Detaljeret guide Gå ind på fanen “Egenskaber”. Klik på “Filer” – “Skift/Ny Kundedatabase” i menu-linjen for at oprette en ny kundedatabase. (1) Vælg den placering, hvor du vil oprette den nye kundedatabase (2) og klik på “Opret”. (3) Navngiv den nye database og klik “OK”. (4) Klik derefter på “Åbn”. (5) Klik nu på “Filer” – “Import” i menu-linjen for at importere en basissæt til kundedatabasen. (6) Klik på “…”-knappen ud for “Importfil” i “Status”-vinduet (7) og find … Læs mere

Hvad angiver programkoden?

Det første ciffer i programkoden viser antallet af rengøringsdage pr. uge. Alle opgaver med daglig frekvens (d) udføres hver rengøringsdag (for eksempel 5 gange om ugen med programkode “5XX” og 3 gange om ugen med programkode “3XX”). Det andet ciffer i programkoden viser antallet af dage ugentligt, hvor gulvet gøres grundigt rent (typisk enten gulvvask, vådmoppe eller støvsugning). Alle opgaver med frekvenskoden ugentlig grundig (ug) udføres X antal dage pr. uge, afhængigt af det andet ciffer i programkoden. For eksempel 5 dage om ugen med programkode “55X” og 2 dage om ugen med “52X”. Forskellen imellem det første ciffer og … Læs mere

Hvordan inaktiverer jeg lokaler med én bestemt basismodel på én gang?

Markér bygningen and klik på “Søg”. “Tilføj” søgekriteriet “Basismodel”. Vælg den ønskede basismodel. Tilføj kriteriet ”Aktiv/Inaktiv” and vælg ”Aktiv” for at undgå at aktivere lokaler, som allerede er inaktive. Klik på “Søg” og “Luk” i søgevinduet. Alle aktive lokaler med den valgte basismodel er nu markeret. Tryk på “F7” for at inaktivere alle markerede lokaler. Detaljeret guide Markér den bygning med de lokaler, du vil inaktivere. (1) Klik på “Søg”-knappen. (2) Klik på knappen “Tilføj” i vinduet “Søgeliste”. (3) Vælg søgekriteriet “Basismodel”. (4) Klik på knappen “…”. (5) Vælg den ønskede basismodel fra listen, eksempelvis “Kontor” og tryk på “OK”. (6) Klik på knappen … Læs mere

Hvordan inaktiverer jeg et lokale?

Gå til “Egenskaber”-fanen og klik på “Primær”-fanen. Find lokalet, som du ønsker at inaktivere, i lokalelisten. Markér lokalet og klik på “F7”-knappen på tastaturet. Lokalet er nu inaktivt, og lokalets navn gennemstreget i lokalelisten. Detaljeret guide Gå til “Egenskaber”-fanen og “Primær”-fanen. (1) Markér lokalet, som du ønsker at inaktivere, i lokalelisten til venstre. (2) Tryk på “F7”-knappen på tastaturet for at inaktivere lokalet. Lokalet er nu inaktiveret og navnet gennemstreget. (3) Hvis du ønsker at aktivere lokalet igen, skal du markerer lokalet og trykke på “F7” igen. Navnet vil nu ikke længere være gennemstreget og lokalet er nu aktivt igen.  

Hvordan opretter jeg et lokale?

Gå til fanen “Egenskaber” og klik på “Primær” Markér etagen, som du vil tilføje et nyt lokale Klik på “Tilføj lokale” Indtast nummeret på det nye lokale Vælg basismodel for lokalet Tilføj evt. navn, forkortelse, gulvtype og serviceprofil Klik “OK” Detaljeret guide Gå til fanen “Egenskaber” og “Primær”. (1) Markér etagen, du vil tilføje et nyt lokale til, i træstrukturen “Hoveddate” til venstre. (2) Klik “Tilføj lokale”. (3) Indtast nummeret på det nye lokale i felterne “ID/Nummer”. (4) Vælg basismodellen, som passer til lokalet. (5) Hvis du ønsker at tilføje navn, forkortelse, gulvtype og serviceprofil, kan du gøre det i de … Læs mere