Hvad angiver programkoden?

Det første ciffer i programkoden viser antallet af rengøringsdage pr. uge. Alle opgaver med daglig frekvens (d) udføres hver rengøringsdag (for eksempel 5 gange om ugen med programkode “5XX” og 3 gange om ugen med programkode “3XX”).

Det andet ciffer i programkoden viser antallet af dage ugentligt, hvor gulvet gøres grundigt rent (typisk enten gulvvask, vådmoppe eller støvsugning). Alle opgaver med frekvenskoden ugentlig grundig (ug) udføres X antal dage pr. uge, afhængigt af det andet ciffer i programkoden. For eksempel 5 dage om ugen med programkode “55X” og 2 dage om ugen med “52X”.

Forskellen imellem det første ciffer og det andet ciffer er antallet af dage med ugentlig let (ul) rengøring. For eksempel 3 dage om ugen med programkoden “52X” og nul dage om ugen med programkoden “55X”.

Det tredje ciffer i programkoden indikerer, hvor mange dage om ugen, alt andet end gulv (altså vægge, loft, inventar, osv.) skal gøres grundigt rent. Disse opgaver markeres også med frekvensen “ug” og “ul” på listen over opgaverne (se nederst på denne side).

Også her er forskellen imellem det første ciffer og det tredje ciffer antallet af dage med ugentlig let (ul) rengøring. For eksempel 3 dage med let rengøring af alt andet end gulvet om ugen med programkoden “5X2” og nul dage om ugen med programkoden “5X5”.

 

Du finder opgavefrekvenserne ved at klikke på lyn-ikonet (se nedenfor).

Alle frekvenser (“u”, “m”, “4å”, “å”) er udregnet “som de er” (én gang om ugen, måneden, kvartalet, året), medmindre du tilføjer endelsen “g” (grundig) eller “l” (let).