Hvordan oprette man et udsnit?

  1. Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit” og derefter på “Nyt udskriftsudsnit”.
  2. Tilpas navn, farve, målestoksforhold, layout og eventuelt ekstra information og klik “OK”.

Detaljeret guide

Klik på knappen “Definér og vælg udskriftsudsnit” i menulinjen.

Klik derefter på knappen “Nyt udsnit” til højre på skærmen. (1)

I vinduet “Udskriftsudsnit” kan du ændre “Navn” (2) og “Farve” (3) på dit udsnit. Du kan også vælge, hvilket “Målestoksforhold”, udskriftudsnittet skal have. (4)

Under afsnittet “Præsentation” kan du vælge layout for udsnittet, eksempelvis retning og rammer. (5)

Under “Placering” kan du vælge, hvor informationerne om udsnittet skal placeres (6), mens du under “Ekstra info” kan at tilføje en række andre informationer. (7)

Når du er færdig med at tilpasse udskriftsudsnitte, skal du klikke på knappen “OK”. (8)

Du har nu oprette et udskriftsudsnit, og kan nu printe det eller udskrive det som en PDF.

Du kan flytte udsnittet, så det omfatter de dele af din tegning, som du ønsker, ved at “trække” i krydset midt i udsnittet (9) med musen.