Hvordan tilføjer jeg symboler på en tegning?

  1. Klik på det lokale på tegningen, som du ønsker at tilføje et symbol
  2. Klik på knappen “Definér og vælg skravering”
  3. Klik på fanen “Symboler” i vinduet og derefter på knappen “Tildel valgt symbol til et lokale”
  4. Vælg, hvor på lokalet, symbolet skal placeres, og dernæst hvilket symbol, der skal tilføjes lokalet.
  5. Klik derefter på lokalet, og symbolet vil nu blive tilføjet.

Detaljeret guide

Hvis du vil sætte et symbol ind på din tegning, som eksempelvis skal indikere, at et gangareal skal maskinvaskes, kan du gøre det på følgende måde:

Sørg for, at du befinder dig i tegningstilstand. (1)

Vælg derefter det lokale, du ønsker at tilføje et symbol. (3)

Når lokalet er valgt, er det markeret med blåt i “Hoveddata”-træet til venstre på skærmen. (2)

Klik på knappen “Definér og vælg skravering” i værktøjslinken. (4)

Der åbnes nu et vindue til højre på skærmen. Klik på fanen “Symboler”. (5)

Klik på knappen “Tildel valgt symbol til et lokale”. (6)

Klik derefter på det symbol, du ønsker at sætte ind på din tegning. Du kan vælge imellem mange forskellige symboler, som er inddelt i forskellige kategorier. (7)

Klik nu på knappen “Placerer symboler ved tildelingen af lokaler” (8) for at vælge, hvor på lokalet på tegningen, symbolet skal være.

Musepilen ligner nu en pensel (som på knappen “Tildel valgt symbol til et lokale”).

Klik på lokalet, og symbolet vil blive tilføjet. (9)