Hvordan ser jeg data om et lokale, mens jeg er i tegningstilstand?

  1. Træk den lodrette skillelinje mellem “Hoveddata”-træet og tegningen mod højre.

Detaljeret guide

Hvis du gerne vil kunne se data og egenskaber for et valgt lokale eller en valgt etage/bygning, når du er i tegningstilstand, kan du trække i “Hoveddata”-oversigtstræet til venstre på skærmen. Derved bliver den del af skærmen, hvor “Hoveddata”-træet forekommer, større, og det bliver muligt at se data og egenskaber i venstre side af skærmen.

Klik og hold venstre museknap nede på den lodrette skillelinje mellem “Hoveddata”-oversigtstræet og tegningen. (1)

Træk derefter skillelinjen mod højre indtil nu kan se vinduet med data-fanerne tilhørende lokalet/etagen/bygningen, som du har markeret på tegningen til højre eller i “Hoveddata”-træet til venstre. (2)

Du kan trække skillelinjen tilbage mod venstre, hvis du ønsker at kunne se mere af tegningen igen. Derved forsvinder vinduet med data-fanerne igen i venstre side af skærmen.