Hvordan tilføjer man en etagetekst på en tegning?

Markér etagen i “Hoveddata”-træet Højreklik på tegningen og vælg “Tekster” → “Tekstlayout” og klik på “Dørnr., Navn”. Højreklik på teksten og vælger “Tekster” og klik på “Gruppér tekster” for at frigøre tekstdelene fra hinanden. Klik på den tekstdel, du ønsker at slette, og tryk “Delete” på tastaturet. Højreklikke på den resterende tekst og vælg “Tekster” og klik på “Tekst størrelse” for at ændre størrelsen på teksten. Marker den etage i “Hoveddata”-træet til venstre på skærmen, som du ønsker at tilføje en tekst. (1) Højreklik derefter på tegningen og vælg “Tekster” (2) → “Tekstlayout” (3) og klik på “Dørnr., Navn” (4). Tegningen vil nu bliver … Læs mere

Hvordan tilføjer man en kommentar på en tegning?

Markér det lokale eller den bygning, du ønsker at tilføje en tekst. Vælg fanen “Kommentar”. Skriv din kommentar i feltet “Kommentar” og klik “Ok”. Højreklik på teksten på det valgte lokale og vælg “Tekster” → “Gruppér tekster” for at frigøre din kommentar fra resten af teksten på lokalet. Flyt kommentaren derhen, du vil have den til at stå. Detaljeret guide HVis du ønsker at tilføje en kommentar til et lokale eller en bygning på din tegning, er det muligt under fanen “Kommentar” under “hoveddata”-træet. Når du tilføjer en tekst i feltet “Kommentar”, vil den almindeligvis også kunne ses under kolonnen “Kommentar”, … Læs mere

Hvordan ser jeg data om et lokale, mens jeg er i tegningstilstand?

Træk den lodrette skillelinje mellem “Hoveddata”-træet og tegningen mod højre. Detaljeret guide Hvis du gerne vil kunne se data og egenskaber for et valgt lokale eller en valgt etage/bygning, når du er i tegningstilstand, kan du trække i “Hoveddata”-oversigtstræet til venstre på skærmen. Derved bliver den del af skærmen, hvor “Hoveddata”-træet forekommer, større, og det bliver muligt at se data og egenskaber i venstre side af skærmen. Klik og hold venstre museknap nede på den lodrette skillelinje mellem “Hoveddata”-oversigtstræet og tegningen. (1) Træk derefter skillelinjen mod højre indtil nu kan se vinduet med data-fanerne tilhørende lokalet/etagen/bygningen, som du har markeret … Læs mere

Hvordan aktiverer man auto-synkronisering?

Klik på menu-knappen og vælge “Indstillinger”. Klik på punktet “Overførselsmetode”. Vælg “FTP Auto-synk.” Detajleret guide Android (venstre) – IOS (højre) På startskærmen skal du klikke på menu-knappen oppe i højre hjørne af skærmen. (1) Klik derefter på “Indstillinger”. (2) Android (venstre) – IOS (højre) Under punktet “Overførselsmetode” skal du vælge hvilken metode, der skal bruges til at overføre filer mellem telefon/tablet og pc. (3) Marker feltet “FTP Auto-synk.” (4) Android (venstre) – IOS (højre) Gå tilbage til forsiden. Du kan nu se, at “Auto-synk” er slået til. (5) Vær opmærksom på, at inspektioner nu synkroniseres med det samme, og derfor … Læs mere

Hvordan skraverer jeg lokaler på tegningen?

Klik på knappen “Definér og vælg skravering” Vælg skraveringstype og klik på knappen med penslen Klik på det lokale på tegningen, som du ønsker at skravere Klik på knappen med penslen igen for at deaktivere skraveringstilstanden. Detaljeret guide Når du har tegnet lokalerne, kan du skravere dem, så det er nemmere at få et overblik over bygningen og dens etager rent visuelt. Skraveringerne kan også udskrives ved hjælp at udsnitsfunktionen. Klik på knappen “Definér og vælg skravering” i værktøjslinjen. (1) Under fanen “Skravering” skal du vælge hvilken skraveringstype, du ønsker at vise på tegningen. (2) Hvis du eksempelvis ønsker at … Læs mere

Hvordan reparerer jeg en kundedatabase, hvis Rengøringssystemet ikke vil starte?

Afslut Rengøringssystemet. Start programmet “Database Reparationsværktøj”. Vælg den kundedatabase, du vil reparere. Start reparationen. Luk reparationsværktøjet og start Rengøringssystemet igen. Det kan være nødvendigt at foretage en kundedatabasereparation, hvis der opstår uregelmæssigheder, når du arbejder i Rengøringssystemet. eller hvis du ikke kan starte Rengøringssystemet. Det kan eksempelvis være nødvendigt efter, at du har foretaget en opdatering af systemet eller hvis systemet ikke er blevet afsluttet korrekt. Man kan foretage denne databasereparation inde i Rengøringssystemet (se denne video i Online-undervisningen), men hvis du ikke kan starte Rengøringssystemet, kan du også foretage reparationen således: OBS! Rengøringssystemet må IKKE køre, når du foretager … Læs mere

Hvordan ændrer jeg på den automatiske tildeling af ID og dørnumre?

Klik på “Brugerindstillinger”. Klik på punktet “Automatik” under “Indstillinger”. Justér intervallerne i felterne “Automatisk ID” og “Automatisk dørnummer” . Klik på “Gem”. Detaljeret guide Når du eksempelvis opretter et lokale (1), opretter systemet automatisk et nyt med dertilhørende ID og dørnummer (2). Hvis du ikke ønsker at oprette mere end ét enkelt lokale, kan du trykker på “ESC” på tastasturet eller klikke på “Annuller” i højre side af skærmen. Det samme gælder for oprettelse af kunder, bygninger og etager. Henholdsvis ID og dørnummer øges med speficikke interval, når et nyt lokale oprettes. Disse intervaller kan du ændre, hvis du ønsker, … Læs mere

Hvordan trækker man et areal fra et tegnet lokale?

Markér det lokale, du ønsker at trække et areal fra. Klik på knappen “Fratræk areal” i værktøjslinjen og tegn det areal, du vil trække fra. Når du har tegnet et lokale, kan det nogle gange været nødvendigt at fratrække et areal. Det kan for eksempel være tilfældet, når man tegner trappeopgange, hvor der er hul i midten, eller når man tegner store halls, hvor piller/stolper udgør en væsentlig del af det totale lokalareal. Det kan også være nødvendigt, hvis der ligger et lokale inde i et andet lokale, eksempelvis ved parallelle gange, som er forbundet, hvor der i midten er … Læs mere

Hvordan sletter jeg en basismodel og dertilhørende informationer?

Gå til fanen “Egenskaber” og slet basismodellen under “Primær” ved hjælp af delete- eller backspace-tasten på dit keyboard. Gå derefter til “Serviceprofil” og slet de resterende informationer under “Serviceprofiltilknytninger”, “Kvalitetsprofil” og “Frekvensprofiltilknytninger”. Klik på “OK”. Detaljeret guide Hvis du i er kommet til at registere et lokale med en forkert basismodel (2) og gerne vil slette basismodellen og de tilhørende parameteroplysninger under fanerne “Parametre”, “Gulv” og “Serviceprofil” igen, kan du kun slette selve basismodellen i tegningstilstand. (1) Det er ikke muligt at slette programkoden (4) under fanen “Serviceprofil”. (3) Du er derfor nødt til at skifte til fanen “Egenskaber”. (5) Også … Læs mere

Hvad er en basismodel?

En basismodel er en lokaletype med tilhørende objekter. Ved at bruge basismodeller kan man lave et ensartet beregningsgrundlag. Hvert basissæt bør indeholde en liste af basismodeller, der dækker over et bredt udsnit af ensartede lokaler. I det basissæt, man vælger at knytte sin kunde til, vil der således ligge en liste eller være mulighed for at oprette en liste af basismodeller, som man kan bruge som skabelon for den pågældende kunde. Man kan oprette, tilføje eller ændre i sine basismodeller, så de kommer til at passe præcist til kunden. Hvis man kun ønsker at ændre detaljer omkring en basismodel, kan … Læs mere