GrundModulet

Kunde- og lokaledatabase

dataknowhow_rengoeringssystemet_skaermGrundModulet indeholder alt, hvad du skal bruge for at registrere kunder og oprette lokalefortegnelser.

Du kan registrere alle oplysninger om lokaler, såsom lokaletype, gulvtype, areal, navn og rengøringsfrekvens. Du kan også registrere kvalitetsprofiler, afdelingstilknytning, kommentarer og så videre.

Alle disse registreringer gemmes i RengøringsSystemets database og danner grundlag for de øvrige funktioner, beregninger og opmålinger i systemet.

Med GrundModulet kan du udskrive lokalefortegnelser med systemets standardrapporter. Du kan også se og udskrive tegninger og arbejdsplaner, som er udarbejdet via OpmålingsModulet eller PlanlægningsModulet.

FUNKTIONER

REGISTRERING Oprettelse og vedligeholdelse af detaljerede lokalefortegnelser, herunder simulering og efterkalkulation.

TEGNING Mulighed for at se og udskrive tegninger opmålt med OpmålingsModulet.

ARBEJDSPLANER Mulighed for at se og udskrive arbejdsplaner oprettet via PlanlægningsModulet.

SYSTEMVEDLIGEHOLDELSEOprettelse af nye brugerprofiler. Tilpasning og justering af programmet til den enkelte bruger.

IMPORT OG EKSPORT AF DATAUdveksling af data med andre systemer, herunder eksport af lokalefortegnelser i CSV-format (til f. eks. Microsoft Excel)

Læs om næste modul → KalkulationsModulet