OpmålingsModulet

Visuel kommunikation – med kunder og medarbejdere!

Tegninger i rengøringsplanlægning er et utroligt effektivt redskab til at vide, for både kunder og personale, hvilke funktioner der er planlagt for de enkelte lokaler.

Samtidigt kan tegningerne anvendes til hurtigt at danne sig et overblik over registreringen og til hurtigt at opdage og rette evt. fejl. Opmåling af tegninger er den HURTIGSTE MÅDE at få et samlet overblik over alle dine lokaler og deres størrelse.

Du slipper for at gå alle lokaler igennem med pen og målestok, og du får præcise arealer på alle dine lokaler uanset deres størrelse og form.

dataknowhow-opmaalingsmodulet-tegning

FUNKTIONER

OPMÅLING Adgang til opmåling af rengøringsområder via tegninger. Tegningerne kan indlæses vha. af en digitizer/tegneplade (anskaffes separat) eller tegnes i fri hånd. Tegningerne kan opmåles og justeres, så de passer præcist til hvert enkelt lokale, bl.a. med udskæring af gulvarealer, der ikke rengøres (brutto- og nettoareal), tegning af buede vægge, frihåndstegning, tilføjelse af faste symboler, samt valgfri placering og justering af tekster for hvert lokale.

ZOOM, SKALERING, ROTERING OG FLYTNING Valgfri zoom af tegning. Auto-zoom funktion, der automatisk justerer zoom-forholdet, så alle lokaler kan ses på et skærmbillede. Skalering af tegninger opmålt i forkert målestoksforhold. Rotering og flytning af tegninger giver mulighed for at se flere etager og bygninger på samme oversigtsbillede.

SKRAVERING Skravering af tegninger efter dine registrerede oplysninger: Gulvtyper, Basismodeller, Lokalegrupper, Serviceprofiler, Rengøringsprofiler (programkoder og frekvensprofiler), Afdelinger, Arbejdsplaner, Ugefordeling, Kvalitetsprofiler, Inspektioner m.fl. Bestem selv farve og mønster til hver skravering.

OMRÅDEFORDELING Fordeling af bl.a. Arbejdsområder, Ugefordeling, Serviceprofiler, og Rengøringsprofiler direkte via tegningerne.

IMPORT/EKSPORT AF TEGNINGER Indlæsning af scannede tegninger i JPG/GIF-format, samt DXF-filer fra AutoCAD, MicroStation og lignende anlæg. Eksport af tegninger i flere formater, herunder PDF-format.

Læs om næste modul → PlanlægningsModulet